Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarządzanie zgodnością (compliance)
Zarządzanie zgodnością (compliance)

Każda korporacja, osiągając dojrzałość organizacyjną, ustanawia zasady wspierające ją w procesach zarządzania oraz zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z prawem, regulacjami wewnętrznymi, jak również standardami etycznymi i przyjętymi praktykami biznesowymi.

Mając świadomość wagi skutecznego funkcjonowania Zarządzania Zgodnością w prowadzonej działalności Spółki proces wdrażania i przestrzegania tych zasad w Grupie Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.  jest priorytetem.

Wśród wypracowanych uregulowań z zakresu Zarządzania Zgodnością znajdą Państwo:

 • Kodeks antykorupcyjny,
 • Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych,
 • Informację w zakresie wręczania prezentów pracownikom Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.

Zgłoszenie o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, możliwe jest za pośrednictwem:

 • Koordynatora ds. zarządzania zgodnością
  Mail: ##hnvcpaxhip.hxpgzdeda#at#vgjeppodin.rdb##
  Tel: +48 15 864 9242, kom. +48 725 550 293

  lub na adres Spółki:

 • Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
  Grzybów
  28 – 200 Staszów

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. gwarantuje Sygnaliście, że nie zostaną wobec niego wyciągnięte żadne sankcje o charakterze represyjnym. Sygnalista będzie chroniony przed wszelkimi przejawami dyskryminacji lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

Kodeks antykorupcyjny w Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.Rozwiń
Prezenty w Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.Rozwiń
Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.Rozwiń
Wyszukiwarka