Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Kopalnia siarki Osiek

Kopalnia siarki Osiek jest jedyną kopalnią na świecie, wydobywającą siarkę metodą podziemnego wytapiania. Zlokalizowana jest w pobliżu miasta Osiek. Złoże siarki „Osiek” zalega po prawej stronie Wisły i stanowi zachodnią cześć kompleksu siarkowego ciągnącego się od Niekrasowa i Osieka poprzez Baranów Sandomierski aż do Skopania. Związane jest ono z mioceńską serią osadów chemicznych, skałami siarkonośnymi jest kompleks skał wapiennych i wapienno-marglistych.

W chwili obecnej Kopalnia Siarki Osiek produkuje siarkę płynną i siarkę granulowaną.

Wyszukiwarka