Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Ogłoszenia dla akcjonariuszy
Ogłoszenia dla akcjonariuszy
Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.09.2021 r. Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 15 września 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Grzybowie (28-200 Staszów) w sali nr 5 (parter).

Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.07.2021 r. Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Grzybowie (28-200 Staszów) w sali nr 5 (parter).

Wezwanie nr 2 do złożenia dokumentów akcjiRozwiń
Wezwanie nr 3 do złożenia dokumentów akcjiRozwiń
Wezwanie nr 4 do złożenia dokumentów akcjiRozwiń
Wezwanie nr 5 do złożenia dokumentów akcjiRozwiń
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy na dzień 31 lipca 2020 r.Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Grzybowie (28-200 Staszów) w sali nr 5 (parter).

 

 

 

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.04.2020 r.Rozwiń

Zarząd Spółki Grupa Azoty Kopanie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie informuje, że mając ma uwadze wprowadzony na obszarze  Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i wynikające z tego ograniczenia, w szczególności w zakresie przemieszczania się osób przebywających na obszarze RP oraz zalecenia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i unikania ryzyka zakażenia, odwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie  Zarząd  Spółki  informuje,  że  nowy  termin Walnego  Zgromadzenia  zostanie  ustalony niezwłocznie  po  ustaniu  przyczyn  odwołania,  a  zwołanie Walnego Zgromadzenia nastąpi stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

24.04.2020 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AkcjonariuszyRozwiń

Przedmiotowe ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 64/2020 z dnia 01.04.2020 r. pod poz. 17153.

Wyszukiwarka