Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Ogłoszenia dla akcjonariuszy
Ogłoszenia dla akcjonariuszy
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.04.2020 r.Rozwiń

Zarząd Spółki Grupa Azoty Kopanie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie informuje, że mając ma uwadze wprowadzony na obszarze  Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i wynikające z tego ograniczenia, w szczególności w zakresie przemieszczania się osób przebywających na obszarze RP oraz zalecenia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i unikania ryzyka zakażenia, odwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie  Zarząd  Spółki  informuje,  że  nowy  termin Walnego  Zgromadzenia  zostanie  ustalony niezwłocznie  po  ustaniu  przyczyn  odwołania,  a  zwołanie Walnego Zgromadzenia nastąpi stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

24.04.2020 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AkcjonariuszyRozwiń

Przedmiotowe ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 64/2020 z dnia 01.04.2020 r. pod poz. 17153.

Wyszukiwarka