Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
O Firmie

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (dawniej KiZCHS Siarkopol S.A. w Grzybowie) rozpoczęły swoją działalność w 1966 roku. Spółka jest obecnie jednym z dwóch przedsiębiorstw w kraju i na świecie prowadzącym kopalniane wydobycie siarki. Firma należy do czołówki eksporterów województwa świętokrzyskiego, jest także jednym z największych pracodawców w powiecie staszowskim – zatrudnia ponad 800 osób.

Działalność firmy jest ściśle związana z regionem i wykracza poza standardowe ramy biznesu, wpisując się w szeroko pojęte zasady zrównoważonego rozwoju. Szczególne znaczenie dla Siarkopolu ma ochrona środowiska. Spółka stosuje innowacyjną metodę wydobycia siarki, polegającą na podziemnym wytopie tego surowca. Technologia ta w minimalny sposób ingeruje w środowisko naturalne ponieważ firma stosuje zamknięty, hermetyczny obieg wód. Dodatkowo kopalnia wykorzystuje nowoczesny układ przechwytywania gazów wydobywających się z otworów w czasie wypływania siarki do zbiorników znajdujących się na polu górniczym. Nad każdym zbiornikiem znajduje się specjalna instalacja, dzięki której do atmosfery trafia oczyszczone powietrze. W efekcie działalność wydobywcza prowadzona na obszarze przekraczającym 350 ha powierzchni współegzystuje ze środowiskiem naturalnym.

Co istotne, przez cały okres eksploatacji kopalni spółka tworzy specjalny fundusz rekultywacyjny, zbierając środki finansowe, które mogą być uruchomione tylko w celu przywrócenia walorów środowiskowych terenom pokopalnianym. Fundusz ten jest gwarancją dla okolicznych mieszkańców, że po zakończeniu wydobycia siarki, krajobraz, który pozostanie po likwidacji kopalni, będzie spełniał oczekiwania lokalnej społeczności. Rekultywacja oznacza między innymi zalesienia – spółka tworzy np. obszary zielone – na terenie Kopalni Siarki Osiek posadziła już ponad 100 tys. drzew.

Firma aktywnie angażuje się także w inicjatywy lokalne, wspierając potrzeby lokalnych gmin, współfinansuje projekty obywatelskie. W 2019 r. spółka już kolejny rok z rzędu zaangażowała się m.in. w projekt grantowy „Działaj Lokalnie” obejmując w nim rolę partnera strategicznego.

Grupa Azoty Siarkopol jest częścią Grupy Azoty, jednej z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa Azoty S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wyszukiwarka