Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Lista komunikatów
Data modyfikacji: 2022-09-30 14:50 - Wprowadzono modyfikację do Zapytania: Z11/478629/aktualizacja1 poprzez wprowadzenie Modyfikacji nr 1 do Zapytania Ofertowego.
Otwarcie
2022-09-22
Zamknięcie
2022-10-05
Grupa Azoty Siarkopol
Data modyfikacji: 2022-09-27 15:00 - Wydłużenie terminu do składania ofert do dnia 05.10.2022 r. do godz. 15:00
Otwarcie
2022-09-21
Zamknięcie
2022-09-28
Grupa Azoty Siarkopol
Data modyfikacji: 2022-09-30 14:55 - Termin zakończenia składania ofert został przedłużony do dnia 11.10.2022r. do godz. 15.00. dokonano modyfikacji SIWZ w zakresie zmiany terminu złożenia wadium, zmiany terminu zgłaszania uwag do projektu Umowy oraz zmiany zapisów w projekcie Umowy (załącznik nr 12 do SIWZ).
Otwarcie
2022-09-06
Zamknięcie
2022-09-13
Grupa Azoty Siarkopol
Otwarcie
2022-08-30
Zamknięcie
2022-09-07
Grupa Azoty Siarkopol
Data modyfikacji: 2022-10-04 03:51 - UWAGA! Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. informuje, iż termin składania ofert został przedłużony do dnia 15.09.2022r. do godz. 15.00.
Wyszukiwarka