Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nieodpłatne nabycie akcji

Informacje dotyczące nieodpłatne nabycie akcji Spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać w budynku socjalnym znajdującym się za budynkiem Zarządu Spółki w Grzybowie – pokój nr 5 w godzinach od 8.00 do 13.00:

 • od dnia 4 sierpnia 2014 r. do dnia 29 sierpnia 2014 r. dla osób uprawnionych, których nazwiska zaczynają się na literę A i B,
 • od dnia 1 września 2014 r. do dnia 19 września 2014 r. dla osób uprawnionych, których nazwiska zaczynają się na literę C, Ć, D i E, 
 • od dnia 22 września 2014 r. do dnia 17 października 2014 r. dla osób uprawnionych, których nazwiska zaczynają się na literę F i G, 
 • od dnia 20 października 2014 r. do dnia 31 października 2014 r. dla osób uprawnionych, których nazwiska zaczynają się na literę H, I i J, 
 • od dnia 3 listopada 2014 r. do dnia 12 grudnia 2014 r. dla osób uprawnionych, których nazwiska zaczynają się na literę K, 
 • od dnia 15 grudnia 2014 r. do dnia 29 grudnia 2014 r. dla osób uprawnionych, których nazwiska zaczynają się na literę L i Ł, 
 • od dnia 5 stycznia 2015 r. do dnia 30 stycznia 2015 r. dla osób uprawnionych, których nazwiska zaczynają się na literę M, 
 • od dnia 2 lutego 2015 r. do dnia 13 lutego 2015 r. dla osób uprawnionych, których nazwiska zaczynają się na literę N i O, 
 • od dnia 16 lutego 2015 r. do dnia 13 marca 2015 r. dla osób uprawnionych, których nazwiska zaczynają się na literę P i R, 
 • od dnia 16 marca 2015 r. do dnia 24 kwietnia 2015 r. dla osób uprawnionych, których nazwiska zaczynają się na literę S i Ś, 
 • od dnia 27 kwietnia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. dla osób uprawnionych, których nazwiska zaczynają się na literę T i U,
 • od dnia 4 maja 2015 r . do dnia 29 maja 2015 r. dla osób uprawnionych, których nazwiska zaczynają się na literę W, 
 • od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 12 czerwca 2015 r. dla osób uprawnionych, których nazwiska zaczynają się na literę Z, Ź i Ż, 
 • od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 22 lutego 2016 r. (włącznie) dla osób uprawnionych, które nie podpisały w wyznaczonym terminie umów, zgodnie z ustalonym osobiście dodatkowym harmonogramem, pod nr telefonów: 15 864 9209, 15 864 9213; 15 864 9229,
 • osoby uprawnione z poszczególnych grup powinny osobiście przed wyznaczonym terminem uzgodnić pod nr telefonów: 15 864 9209, 15 864 9213; 15 864 9229 konkretną datę (dzień/miesiąc) z jaką zgłoszą się celem podpisania umowy. Uzgodnienie terminu powinno być nie wcześniej niż na miesiąc przed rozpoczęciem terminu wyznaczonego dla danej grupy.

Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń, odbioru odcinka zbiorowego akcji oraz złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółce [nr pokoju 3 i 4 (nr telefonu: 15 864 9231, 15 864 9274), nr pokoju 8, 9 i 10 ( nr telefonu: 15 864 9209, 15 864 9213; 15 864 9229), nr pokoju 52, (nr telefonu 15 864 9251)], bądź poniżej.
Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia akcji o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce (w pokojach nr 3, 4 i 52 oraz pod numerami telefonów: 15 864 9231, 15 864 9274 lub 15 864 9251). 
Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 22 lutego 2016 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełniających warunki, o których mowa w art. 38c ust 5.

Wyszukiwarka