Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2016-01-12
Zamknięcie
----------
Grupa Azoty Siarkopol
Zapytanie ofertowe LZ/42/BW/2015


                                                                                                          Grzybów, dnia 11.01.2016 r.LZ/ 42 /BW/2015                                                                                  Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E         Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :                1. Centralizator (prowadnik) do rur 7 5/8” (193,7mm)        Prowadnik sprężynowy wymagany zgodnie z normą PN-EN ISO 10427-1            

        Realizacja sukcesywnie w 2016 roku:       - I kwartał – 90 szt.      - II kwartał – 90 szt.      - III kwartał – 70 szt.      - IV kwartał  - 70 szt.

2. Centralizator (prowadnik) do rur 8 5/8” (219,1mm)        Prowadnik sprężynowy wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 10427-1

        Realizacja sukcesywnie w 2016 roku:      - III kwartał – 30 szt.      - IV kwartał – 20 szt.

                    Złożona oferta powinna zawierać:                   - datę ważności oferty,                   - cenę  łącznie z propozycją płatności,                   - warunki dostawy                    - atest, specyfikacja                   - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska nr tel.,                        1. Termin składania ofert do 14.01.2016 r.                 Oferty należy wysyłać na e-mail: ##hxpgzdeda.egotipgvx#at#vgjeppodin.rdb##         2.     Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu                    zostaną odrzucone.        3. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny        4. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:                a. Cena                      -  90 %                b. Termin płatności    -  10 %        5.     Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:                    Przedstawiciel  Działu Zakupów – Beata Wawrzyk - 015 864 92 25            Przedstawiciel ds. technicznych – Arkadiusz Janeczko – 887 770 307         

Wyszukiwarka