Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2016-12-12
Zamknięcie
----------
Grupa Azoty Siarkopol
Zapytanie ofertowe HL/26/BW/16
Prosimy o przedłożenie oferty cenowo-terminowej na kolana i kołnierze mat. S235; PN40

                                                                                                       Grzybów dnia 12.12.2016r.HL/26/BW/16/100094607/                                                                                  Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

        Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na kolana i kołnierze mat. S235; PN40 :                1. KOŁNIERZ DN 25         70 SZT2. KOŁNIERZ DZ 240/34, 6 otw.FI 22 - 1H18N9 40 SZT3. KOŁNIERZ PŁ. Dz - 220 Dw -84         50 SZT4. KOŁNIERZ PŁASKI DN  150       110 SZT5. KOŁNIERZ PŁASKI DN 100         20 SZT6. KOŁNIERZ PŁASKI DN 15         50 SZT7. KOŁNIERZ PŁASKI DN 20       180 SZT8. KOŁNIERZ PŁASKI DN 50       100 SZT9. KOŁNIERZ PŁASKI DN 65       250 SZT10. KOŁNIERZ PŁASKI DZ-165 DP-125 DW- 80       250 SZT11. ZAŚLEPKA - KOŁNIERZ DZ - 220 DP=170 50 SZT12. KOLANO HAMB. 133 X 10           6 SZT13. KOLANO HAMB. 159 X 11           6 SZT14. KOLANO HAMB. 219.1 X 7.1           4 SZT15. KOLANO HAMB. 57 X 5         20 SZT16. KOLANO HAMB. 76.1 X 6.3         40 SZT17. KOLANO HAMB. 88.9 X 6.3         40 SZT18. KOLANO HAMB. DN100/108 X 8.0         10 SZT 19. KOLANO HAMBURSKIE DN 50/57 x 5.6         10 SZT20. KOLANO HAM. 26,9 X3,2 P265GHT 30 SZT Realizacja sukcesywnie na 2017 rok według harmonogramu dostaw.  Złożona oferta powinna zawierać:  - datę ważności oferty,  - cenę,  - formę płatności,  - warunki dostawy   - certyfikat, deklaracja zgodności  - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska nr tel.,

1. Termin składania ofert do 30.12.2016 r.

 Oferty należy wysyłać na e-mail: ##hxpgzdeda.egotipgvx#at#vgjeppodin.rdb## 2. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu                    zostaną odrzucone.3. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny4. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:    a. Cena                       -  90 %    b. Termin płatności    -  10 %5. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:     Przedstawiciel  Działu Zakupów – Beata Wawrzyk -       15 864 92 25    Przedstawiciel ds. technicznych – Grzegorz Godzwon -   784 025 681         

Wyszukiwarka