Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2016-12-29
Zamknięcie
----------
Grupa Azoty Siarkopol
Zapytanie ofertowe - 33/2016
Materiały spawalnicze na rok 2017

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E – 33/2016

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :

Materiały spawalnicze na rok 2017 sukcesywnie (po uzgodnieniu telefonicznym)

do Kopalni Siarki Osiek, 28-221 Osiek.

a. DRUT SPAWALNICZY FI 3,25 10KG – 180 KG

b. ELEKTRODA EVB 50P 2,5 X 350 – 200 KG

c. ELEKTRODA EVB 50P 3,25 X 450 – 400KG

d. ELEKTRODA OK 50.40 FI 2,5 – 200 KG

e. ELEKTRODA OK 50.40 FI 3,2 – 400 KG

f. ELEKTRODA OK 43.32 FI 2,5 – 200 KG

g. ELEKTRODA OK 43.32 FI 3,25 – 400 KG

h. ELEKTRODA OK 61.30 FI 3,25 – 140 KG

i. ELEKTRODA OK 61.30 FI 2,5 – 80 KG

1. Złożona oferta powinna zawierać:

- datę ważności oferty

- cenę łącznie z propozycją płatności

- termin dostawy od złożenia zamówienia

- osoba kontaktowa z podaniem nazwiska i nr tel.

- świadectwo jakości

- warunki dostawy

- propozycję dostawy (transport, opakowania)

2. Termin składania ofert do 11.01.2017 r.

Oferty należy wysyłać na e-mail: ##hxpgzdeda.egotipgvx#at#vgjeppodin.rdb##

3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.

4.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny

5.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:

a. Cena                       - 90%

b. Parametry - 5%

c. Termin płatności - 5%

6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Przedstawiciel  Działu Zakupów – Wiktor Zieliński – +48 726 100 433

Wyszukiwarka