Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2016-12-29
Zamknięcie
----------
Grupa Azoty Siarkopol
Zapytanie ofertowe - 32/2016
Armatura niezbędna na potrzeby utrzymania ruchu pola górniczego i zabudowy przemysłowej na 2017 rok

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E – 32/2016

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :

Armatura niezbędna na potrzeby utrzymania ruchu pola górniczego i zabudowy

przemysłowej na rok 2017 sukcesywnie

(po uzgodnieniu telefonicznym) do Kopalni Siarki Osiek, 28-221 Osiek.

a. Zasuwa DN 65 kwasoodporna – 20 sztuk

b. Zawór kulowy DN 150 PN 40 – 5 sztuk

c. Zasuwa FIG 043 DN 150 – 40 sztuki

d. Zasuwa FIG 043 DN 65 – 90 sztuk

e. Zasuwa FIG 043 DN 50 – 5 sztuk

f. Zawór DN 20 FIG 218 – 160 sztuk

g. Zawór DN 25 FIG 218 – 60 sztuk

h. Zawór DN 40 FIG 218 – 10 sztuk

i. Zawór DN 50 FIG 218 – 200 sztuk

j. Zawór DN 65 FIG 218 – 160 sztuk

k. Zawór zaporowy DN 65 – 160 sztuk

l. Zawór FIG 215 DN 65 – 10 sztuk

m. Zawór kulowy DN 50 – 10 sztuk

n. Zawór kulowy kołn. DN 20 – 220 sztuk

1. Złożona oferta powinna zawierać:

- datę ważności oferty

- cenę łącznie z propozycją płatności

- termin dostawy od złożenia zamówienia

- osoba kontaktowa z podaniem nazwiska i nr tel.

- świadectwo jakości

- warunki dostawy

- propozycję dostawy (transport, opakowania)

- zastrzegamy sobie prawo częściowych realizacji złożonych ofert

2. Termin składania ofert do 11.01.2017 r.

Oferty należy wysyłać na e-mail: ##hxpgzdeda.egotipgvx#at#vgjeppodin.rdb##

3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu ostaną odrzucone.

4.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny

5.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:

a. Cena                       - 90%

b. Parametry - 5%

c. Termin płatności - 5%

6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Przedstawiciel  Działu Zakupów – Wiktor Zieliński – +48 726 100 433

Wyszukiwarka