Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2016-12-14
Zamknięcie
----------
Grupa Azoty Siarkopol
Zapytanie ofertowe 30/2016
Prosimy o przedłożenie oferty cenowo-terminowej na armaturę niezbędną do utrzymania ruchu pola górniczego i zabudowy przemysłowej na rok 2017

                                                                                                  Grzybów dnia 13.12.2016 r.

                                                                                  Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E – 30/2016

        Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :               Armatura niezbędna na potrzeby utrzymania ruchu pola górniczego i zabudowy przemysłowej na rok 2017 (po uzgodnieniu telefonicznym)  do Kopalni Siarki Osiek, 28-221 Osiek.

a. Zasuwa DN 65 kwasoodporna – 20 sztukb. Zawór kulowy DN 150 PN 40 – 5 sztukc. Zasuwa FIG 043 DN 150 – 40 sztukid. Zasuwa FIG 043 DN 65 – 90 sztuke. Zasuwa FIG 043 DN 50 – 5 sztukf. Zawór DN 20 FIG 218 – 160 sztukg. Zawór DN 25 FIG 218 – 60 sztukh. Zawór DN 40 FIG 218 – 10 sztuki. Zawór DN 50 FIG 218 – 200 sztukj. Zawór DN 65 FIG 218 – 160 sztukk. Zawór zaporowy DN 65 – 160 sztukl. Zawór FIG 215 DN 65 – 10 sztukm. Zawór kulowy DN 50 – 10 sztukn. Zawór kulowy kołn. DN 20 – 220 sztuk

1. Złożona oferta powinna zawierać:    - datę ważności oferty     - cenę łącznie z propozycją płatności    - termin dostawy od złożenia zamówienia    - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska i nr tel.    - świadectwo jakości    - warunki dostawy    - propozycję dostawy (transport, opakowania)

2. Termin składania ofert do 30.12.2016 r. Oferty należy wysyłać na e-mail: ##hxpgzdeda.egotipgvx#at#vgjeppodin.rdb## 3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu      zostaną odrzucone.

4.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny

5.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:   a. Cena                       - 90%   b. Parametry               -  5%   c. Termin płatności      -  5%

6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 

    Przedstawiciel  Działu Zakupów – Wiktor Zieliński – 726 100 433    Dział Techniczny – Grzegorz Godzwon – 784 025 681    Dział Techniczny – Andrzej Kapłan - 784 025 651

Wyszukiwarka