Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2016-12-08
Zamknięcie
----------
Grupa Azoty Siarkopol
Zapytanie ofertowe 25/2016
Prosimy o przedłożenie oferty cenowo-terminowej na materiały do wykonania izolacji na rok 2017

                                                                                                Grzybów, dnia 07.12.2016 r.

                                                                                  Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E – 25/2016

        Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :               Materiały do wykonania izolacji ciepłochronnej na rok 2017 sukcesywnie (po uzgodnieniu telefonicznym) do Kopalni Siarki Osiek, 28-221 Osiek.

Materiały izolacyjne       I kw.    II kw.    III kw.   IV kw. Razem

Papa                 m2       4000    4000    4000    4000 16000Folia aluminiowa kg         /           200 300     200     700Taśma PP         mb.        3000    3000    3000    3000 12000

1. Złożona oferta powinna zawierać:    - datę ważności oferty     - cenę łącznie z propozycją płatności    - termin dostawy od złożenia zamówienia    - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska i nr tel.    - świadectwo jakości    - propozycję dostawy (transport, opakowania)

2. Termin składania ofert do 16.12.2016 r. Oferty należy wysyłać na e-mail: ##hxpgzdeda.egotipgvx#at#vgjeppodin.rdb## 3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu     zostaną odrzucone.

4.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny

5.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:   a. Cena                        - 90 %   b. Parametry                -   5 %   c. Termin płatności       -   5 % 6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:     Przedstawiciel  Działu Zakupów –   Konrad Trepczyński - 723 440 039    Przedstawiciel  Działu Zakupów –   Wiktor Zieliński –  726 100 433    Dział Techniczny –                          Marcin Pawlik -  784 025 679

        

Wyszukiwarka