Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2016-12-08
Zamknięcie
----------
Grupa Azoty Siarkopol
Zapytanie ofertowe 24/2016
Prosimy o przedłożenie oferty cenowo-terminowej na materiały do wykonania izolacji ciepłochronnej na 2017 rok

                                                                                                 Grzybów, dnia 07.12.2016 r.

                                                                                  Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E – 24/2016

        Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :               Materiały do wykonania izolacji ciepłochronnej na rok 2017 sukcesywnie(po uzgodnieniu telefonicznym)  do Kopalni Siarki Osiek, 28-221 Osiek.

a. PŁYTA AF 1000#4 – 32 SZTUKIb. USZCZELKA 105 X 68 X 3 – 7000 SZTUKc. USZCZELKA 125 X 76 X 3 – 1800 SZTUKd. USZCZELKA 140 X 88 X 3 – 350 SZTUKe. USZCZELKA 165 X 110 X 3 – 550 SZTUKf. USZCZELKA 51 X 22 X 3 – 350 SZTUKg. USZCZELKA 60 X 27 X 3 – 1200 SZTUKh. USZCZELKA 70 X 27 X 3 – 200 SZTUKi. USZCZELKA 80 X 40 X 3 – 200 SZTUKj. USZCZELKA 90 X 45 X 3 – 150 SZTUKk. PŁYTA WULK. OLEJOODP. 3 X 1200 – 20M2l. SZCZELIWO GCT 18 – 180 KG

1. Złożona oferta powinna zawierać:    - datę ważności oferty     - cenę łącznie z propozycją płatności    - termin dostawy od złożenia zamówienia    - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska i nr tel.    - świadectwo jakości    - warunki dostawy    - propozycję dostawy (transport, opakowania)

2. Termin składania ofert do 16.12.2016 r. Oferty należy wysyłać na e-mail: ##hxpgzdeda.egotipgvx#at#vgjeppodin.rdb## 3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu     zostaną odrzucone.

4. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny

5. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:    a. Cena                       - 90%    b. Parametry               - 5%    c. Termin płatności      - 5%

6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:     Przedstawiciel  Działu Zakupów –  Konrad Trepczyński - 723 440 039    Przedstawiciel  Działu Zakupów –  Wiktor Zieliński –   726 100 433    Dział Techniczny –                         Grzegorz Godzwon – 784 025 681                   

        

Wyszukiwarka