Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2016-12-08
Zamknięcie
----------
Grupa Azoty Siarkopol
Zapytanie ofertowe 23/2016
Prosimy o przedłożenie oferty cenowo-terminowej na normalia klasa 8.8 na 2017 rok

                                                                                                          Grzybów, dnia 07.12.2016 r.

                                                                                  Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E – 23/2016

        Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :               Normalia klasa 8.8 na rok 2017 sukcesywnie (po uzgodnieniu telefonicznym) do Kopalni Siarki Osiek, 28-221 Osiek.

a. NAKRĘTKA M 16 – 1900 KGb. NAKRĘTKA M 20 – 300 KGc. NAKRĘTKA M 39 – 50 SZTUKd. NAKRĘTKA M27 KL 12.8 ATEST – 50 SZTUKe. PODKŁADKA 16 – 6 KGf. ŚRUBA M 12 X 50 – 250 KGg. ŚRUBA M 16 X 60 – 700 KGh. ŚRUBA M 20 X 80 – 200 KGi. ŚRUBA M 20 X 90 – 100 KGj. ŚRUBA M 39 X 140 – 50 SZTUKk. ŚRUBA M16 X 70 1800 KGl. ŚRUBA M 27 X 100 KL 12.8 ATEST – 50 SZTUKm. SZPILKA DŁAWIKOWA M20 X 1000 – 250 SZTUKn. SZPILKA DŁAWIKOWA M 24 X 1000 – 30 SZTUK

1. Złożona oferta powinna zawierać:    - datę ważności oferty     - cenę łącznie z propozycją płatności    - termin dostawy od złożenia zamówienia    - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska i nr tel.    - świadectwo jakości    - propozycję dostawy (transport, opakowania)

2. Termin składania ofert do 16.12.2016 r. Oferty należy wysyłać na e-mail: ##hxpgzdeda.egotipgvx#at#vgjeppodin.rdb## 3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu     zostaną odrzucone.

4.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny

5.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:   a. Cena                   - 90 %   b. Parametry           - 5%   c. Termin płatności  - 5%

6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 

    Przedstawiciel  Działu Zakupów –  Konrad Trepczyński - +48 723 440 039    Przedstawiciel  Działu Zakupów –  Wiktor Zieliński – +48 726 100 433    Dział Techniczny –                         Grzegorz Godzwon - 784025681         

Wyszukiwarka