Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2016-12-08
Zamknięcie
----------
Grupa Azoty Siarkopol
Zapytanie ofertowe 22/2016
Prosimy o przedłożenie oferty cenowo-terminowej na materiały spawalnicze na rok 2017

                                                                                                             Grzybów, dnia 07.12.2016 r.

                                                                                  Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E – 22/2016

        Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :               Materiały spawalnicze na rok 2017 sukcesywnie (po uzgodnieniu telefonicznym) do Kopalni Siarki Osiek, 28-221 Osiek. 

a. DRUT SPAWALNICZY FI 3,25 10KG – 180 KGb. ELEKTRODA EVB 50P 2,5 X 350 – 200 KGc. ELEKTRODA EVB 50P 3,25 X 450 – 400KGd. ELEKTRODA OK 50.40 FI 2,5 – 200 e. ELEKTRODA OK 50.40 FI 3,2 – 400 KGf. ELEKTRODA OK 43.32 FI 2,5 – 200 KGg. ELEKTRODA OK 43.32 FI 3,25 – 400 KGh. ELEKTRODA OK 61.30 FI 3,25 – 140 KGi. ELEKTRODA OK 61.30 FI 2,5 – 80 KG 1. Złożona oferta powinna zawierać:    - datę ważności oferty     - cenę łącznie z propozycją płatności    - termin dostawy od złożenia zamówienia    - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska i nr tel.    - świadectwo jakości    - warunki dostawy    - propozycję dostawy (transport, opakowania)

2. Termin składania ofert do 16.12.2016 r. Oferty należy wysyłać na e-mail: ##hxpgzdeda.egotipgvx#at#vgjeppodin.rdb## 3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu     zostaną odrzucone.

4.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny

5.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:   a. Cena                       - 90%   b. Parametry               - 5%   c. Termin płatności      - 5%

6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 

    Przedstawiciel  Działu Zakupów –   Konrad Trepczyński - +48 723 440 039    Przedstawiciel  Działu Zakupów –   Wiktor Zieliński – +48 726 100 433    Dział Techniczny –                          Grzegorz Godzwon – 784025681                   

         

Wyszukiwarka