Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2018-08-10
Zamknięcie
2018-09-10
Grupa Azoty Siarkopol
„Zakup wtryskarki, zakup form” Zmianie uległ pkt XVI SIWZ. „Składanie ofert” Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 10.09.2018 r. do godz. 15:00. Zamieszczony został zaktualizowany plik SIWZ, plik: Standardy bezpieczeństwa oraz plik „Pytania i odpowiedzi” Uwaga!Zmianie uległ plik: „Pytanie i odpowiedzi”

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, 28 – 200 Staszów, informuje, że zamierza zawrzeć umowę na realizację zamówienia pn.: „Zakup wtryskarki, zakup form”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regułami Platformy Zakupowej Grupy Azoty pod adresem platformazakupowa.grupaazoty.com.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu!

Wyszukiwarka