Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2019-02-22
Zamknięcie
2019-03-07
Grupa Azoty Siarkopol
Zakup i montaż wagi kolejowej bezfundamentowej, statycznej z wyposażeniem pozwalającym na ważenie wagonów węglarek w sposób dynamiczny”. Aktualizacja 27.02.2019 r. – Zamawiający zamieścił plik „Pytania i odpowiedzi”.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, 28 – 200 Staszów, informuje, że zamierza zawrzeć umowę na realizację zamówienia pn.: „Zakup i montaż wagi kolejowej bezfundamentowej, statycznej z wyposażeniem pozwalającym na ważenie wagonów węglarek w sposób dynamiczny”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regułami Platformy Zakupowej Grupy Azoty pod adresem:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,574768,a66decc15bc0dd3631d006d110f92271.html

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu!

Wyszukiwarka