Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2018-04-27
Zamknięcie
----------
Grupa Azoty Siarkopol
Wymiana armatury i rurociągów stacji redukcji gazu. Uwaga!Zmiana kryterów formalnych Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 14.05.2018r.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, 28 – 200 Staszów, informuje, że zamierza zawrzeć umowę na: „Wymianę armatury i rurociągów stacji redukcji gazu”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regułami Platformy Zakupowej Grupy Azoty pod adresem platformazakupowa.grupaazoty.com

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu!

Wyszukiwarka