Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2020-05-18
Zamknięcie
2020-06-04
Grupa Azoty Siarkopol
Wykonanie usług w branży mechanicznej na terenie Grupy Azoty Siarkopol, dla Zakładu Chemicznego w Dobrowie w czasie postoju remontowego od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, 28 – 200 Staszów, informuje, że zamierza zawrzeć umowę na realizację zamówienia pn.: „Wykonanie usług w branży mechanicznej na terenie Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, dla Zakładu Chemicznego w Dobrowie w czasie postoju remontowego od 01.08.2020r. do 31.08.2020r.”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regułami Platformy Zakupowej Grupy Azoty pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1014379,8dd956fd96f28188117d0b2b69d05c34.html

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu!

Wyszukiwarka