Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Data modyfikacji: 2023-06-14 14:00 - Dokonano zmian terminu wyznaczonego do składania ofert do dnia 21.06.2023r., do godz.15.00. i terminu zadawania pytań do dnia 16.06.02023r., do godz.15.00.
Otwarcie
2023-06-02
Zamknięcie
2023-06-21
Grupa Azoty Siarkopol
Wykonanie usług w branży mechanicznej na terenie Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A., dla Zakładu Chemicznego w Dobrowie, w czasie postoju remontowego 2023 roku

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne  Siarki "Siarkopol" S.A. Grzybów 34, 28-200 Staszów informuje, że w dniu 01-06-2023r. upubliczniła na Platformie Zakupowej ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY, w postępowaniu przetargowym Nr Z142/230866 na realizację zamówienia pn.: „Wykonanie usług w branży mechanicznej na terenie Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A., dla Zakładu Chemicznego w Dobrowie, w czasie postoju remontowego 2023 roku”.

Link do postępowania w załączeniu:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1507299,b582033ab2de7afde932afe666beb052.html

UWAGA!

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne  Siarki "Siarkopol" S.A. Grzybów, 28-200 Staszów informuje, że w dniu 07-06-2023r., w upublicznionym na Platformie Zakupowej ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY, dokonano zmian tj. terminu wyznaczonego do składania ofert, do dnia 19.06.2023r., do godz.14.00. i terminu zadawania pytań do dnia 13.06.02023r., do godz.15.00.

Link do postępowania:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1507299,b582033ab2de7afde932afe666beb052.html

UWAGA!

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne  Siarki "Siarkopol" S.A. Grzybów, 28-200 Staszów informuje, że w dniu 14-06-2023r., w upublicznionym na Platformie Zakupowej ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY, w postępowaniu przetargowym na realizację zamówienia pn.: „Wykonanie usług w branży mechanicznej na terenie Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A., dla Zakładu Chemicznego w Dobrowie, w czasie postoju remontowego 2023 roku”, dokonano zmian tj. terminu wyznaczonego do składania ofert, do dnia 21.06.2023r., do godz.15.00. i terminu zadawania pytań do dnia 16.06.02023r., do godz.15.00.

Link do postępowania:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1507299,b582033ab2de7afde932afe666beb052.html

Wyszukiwarka