Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Data modyfikacji: 2021-07-13 14:00 - Aktualizacja zapytania ofertowego dotyczy przedłużenia terminu składania ofert dla w/w postępowania do dnia 23 lipca do godz. 15.00. Dodano załącznik - Aktualizacja nr 1 - zapytania ofertowego nr Z83-230865.
Otwarcie
2021-07-05
Zamknięcie
2021-07-16
Grupa Azoty Siarkopol
Wykonanie projektu węzła schładzania siarki w procesie granulacji
Nr przetargu Z83/230865

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie,
28 – 200 Staszów, informuje, że zamierza zawrzeć umowę na realizację zamówienia pn.:„ Wykonanie projektu węzła schładzania siarki w procesie granulacji”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regułami Platformy Zakupowej Grupy Azoty pod adresem:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1191460,bb643fffffd13a97fb974ce3514080ca.html

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 23-07-2021r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczono w Zapytaniu ofertowym, stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu!

Wyszukiwarka