Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2018-07-02
Zamknięcie
2018-07-17
Grupa Azoty Siarkopol
„Wykonanie projektu bodowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień na budowę i przebudowę linii elektroenergetyczno-teleinformatycznej GSZ 110/6kV (Obszar Doborów) - PG1 (Obszar Grzybów), budowę Stacji SN/NN w tym ciągu liniowym według technologii smart grid”

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. Grzybów, 28-200 Staszów informuje, że zamierza zawrzeć umowę na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie projektu bodowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień na budowę i przebudowę linii elektroenergetyczno-teleinformatycznej GSZ 110/6kV (Obszar Doborów) - PG1 (Obszar Grzybów), budowę Stacji SN/NN w tym ciągu liniowym według technologii smart grid”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regułami Platformy Zakupowej Grupy Azoty pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu!

Wyszukiwarka