Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2020-07-17
Zamknięcie
2020-08-03
Grupa Azoty Siarkopol
Wykonanie prac rekultywacyjnych na terenie po eksploatacji siarki – Rejon Nr 6 zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną rekultywacji

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac rekultywacyjnych na terenie po eksploatacji siarki – Rejon Nr 6, zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną rekultywacji.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargowym zakończonym aukcją elektroniczną przeprowadzoną na Platformie Zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/

Wyszukiwarka