Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2018-09-21
Zamknięcie
2018-10-05
Grupa Azoty Siarkopol
„Wykonanie nowego zbiornika pompowego na siarkę płynną instalacji granulacji siarki ciągu B wraz z niezbędną dokumentacją techniczną”

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, 28 – 200 Staszów, informuje, że zamierza zawrzeć umowę na realizację zamówienia pn.: „Wykonanie nowego zbiornika pompowego na siarkę płynną instalacji granulacji siarki ciągu B wraz z niezbędną dokumentacją techniczną”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regułami Platformy Zakupowej Grupy Azoty pod adresem platformazakupowa.grupaazoty.com

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu!

Wyszukiwarka