Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2020-02-19
Zamknięcie
2020-03-02
Grupa Azoty Siarkopol
Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych 25 na terenie hotelu GWAREK w Staszowie.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, 28 – 200 Staszów, informuje, że zamierza zawrzeć umowę na realizację zamówienia pn.: „Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych 25 na terenie hotelu GWAREK w Staszowie”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regułami Platformy Zakupowej Grupy Azoty pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,982862,b0312774c1e84607e99b4b7319cf1753.html

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu!

Wyszukiwarka