Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2018-05-10
Zamknięcie
----------
Grupa Azoty Siarkopol
„Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” Spółka Akcyjna w Grzybowie oraz przeciwdziałania zagrożeniom od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r.”

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, 28 – 200 Staszów, informuje, że zamierza zawrzeć umowę na:

„Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” Spółka Akcyjna w Grzybowie oraz przeciwdziałania zagrożeniom od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r.”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regułami Platformy Zakupowej Grupy Azoty pod adresem platformazakupowa.grupaazoty.com.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Wyszukiwarka