Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2020-06-15
Zamknięcie
2020-07-07
Grupa Azoty Siarkopol
Sprzedaż wierzby energetycznej na pniu

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. Grzybów, 28-200 Staszów zaprasza do składania ofert na sprzedaż wierzby energetycznej na pniu, znajdującej się w miejscowości Mikołajów na działkach o nr 181 oraz 301.

Ofertę zakupu należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii w Budynku Zarządu Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. w Grzybowie, 28-200 Staszów w terminie do dnia 07.07.2020 roku, do godziny 14:30 z dopiskiem na kopercie: "Oferta na sprzedaż drzewostanu na pniu, położonego w miejscowości Mikołajów" - NIE OTWIERAĆ.

Więcej szczegółów dostępnych jest w załączniku poniżej.

Wyszukiwarka