Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Data modyfikacji: 2020-09-18 - Termin składania ofert został wydłużony do dnia 25.09.2020 r. do godz. 13.00.
Otwarcie
2020-09-04
Zamknięcie
2020-09-21
Grupa Azoty Siarkopol
Rozbiórka nieczynnej instalacji dwusiarczku węgla na obszarze 6 wskazanym w projekcie pn.: „Likwidacja nieczynnej instalacji dwusiarczku węgla oraz siarczku sodu na terenie Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S. A. z siedzibą w Grzybowie – Zakład chemiczny w Dobrowie

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, 28 – 200 Staszów, informuje, że zamierza zawrzeć umowę na realizację zamówienia pn.: „Rozbiórka nieczynnej instalacji dwusiarczku węgla na obszarze 6 wskazanym w projekcie pn.: „Likwidacja nieczynnej instalacji dwusiarczku węgla oraz siarczku sodu na terenie Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S. A. z siedzibą w Grzybowie – Zakład Chemiczny w Dobrowie”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regułami Platformy Zakupowej Grupy Azoty pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1052812,ff34dd8c0ef4a96579f35614f8300303.html

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu!

Aktualizacja ogłoszenia w zakresie zmiany terminu składania ofert do dnia 25-09-2020r. do godz. 13.00.

Wyszukiwarka