Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2016-10-04
Zamknięcie
----------
Grupa Azoty Siarkopol
Roboty dodatkowe do zadania : " Remont bocznicy szerokotorowej w Grzybowie"

Ogłoszenie

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, 28 – 200 Staszów, informuje, że zamierza zawrzeć umowę na:  Roboty dodatkowe do zadania – „Remont bocznicy szerokotorowej w Grzybowie”.

Zakres robót dodatkowych obejmuje remont kapitalny szerokiego toru 1520 mm na długości 400 m wraz z wymianą tłucznia i mechanicznym podbiciem. 

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym prosimy o wypełnienie wniosków wg. załączonego wzoru i przesłanie ich do dnia 10.10.2016r., do godz. 13.00 na adres poczty elektronicznej: ##bpgopccp.qpz#at#vgjeppodin.rdb##   tel. kontaktowy:  882 128 024.Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie zastrzega: prawo swobodnego wyboru podmiotów do składania ofert prawo unieważnienia postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu!

justify">

justify">

Wyszukiwarka