Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Data modyfikacji: 2021-06-28 12:00 - Aktualizacja ogłoszenia w zakresie przedłużenia terminu składania ofert do dnia 06 lipca 2021r. do godz. 15.00. oraz terminu realizacji zamówienia do dnia 30 września 2021r. + załączniki
Otwarcie
2021-06-21
Zamknięcie
2021-07-06
Grupa Azoty Siarkopol
Projekt, wykonanie i montaż podajnika H7610 - na terenie Zakładu Chemicznego w Dobrowie
Nr przetargu Z82/230865

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, 28 – 200 Staszów, informuje, że zamierza zawrzeć umowę na realizację zamówienia pn.:„ Projekt, wykonanie i montaż podajnika H7610 - na terenie Zakładu Chemicznego w Dobrowie”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regułami Platformy Zakupowej Grupy Azoty pod adresem:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1183373,29e0f538fe8fd0f995074c31425ef325.html

Przyjmowanie ofert rozpoczyna się 21.06.21 r. o godzinie 14:00, zakończenie przyjmowania ofert 06.07. 21 r. godzina 15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do ogłoszenia. Zapraszamy do udziału w postępowaniu!

Wyszukiwarka