Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Data modyfikacji: 2022-10-06 14:00 - Wprowadzono kolejną zmianę terminu wyznaczonego na składanie ofert, do dnia 12.10.2022r., do godz.15.00
Otwarcie
2022-08-19
Zamknięcie
2022-10-12
Grupa Azoty Siarkopol
Opracowanie projektu placu przeładunkowego na terenie bazy przeładunkowej położonej na działce ewidencyjnej nr 339/4 w miejscowości Rzędów gmina Tuczępy obręb 0012 powiat buski

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne  Siarki "Siarkopol" S.A. Grzybów, 28-200 Staszów informuje, że w dniu 18.08.2022r. upubliczniła na Platformie Zakupowej ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY, w postępowaniu przetargowym na realizację zamówienia pn.: „Opracowanie projektu placu przeładunkowego na terenie bazy przeładunkowej położonej na działce ewidencyjnej nr 339/4 w miejscowości Rzędów gmina Tuczępy obręb 0012 powiat buski”.

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1412400,c60692927c8e421d1a71c40cfe94779d.html

Uwaga!

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. Grzybów, 28-200 Staszów informuje, że w dn. 01-09-2022r., w upublicznionym na Platformie Zakupowej ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY, w postępowaniu przetargowym na realizację zamówienia pn.: „Opracowanie projektu placu przeładunkowego na terenie bazy przeładunkowej położonej na działce ewidencyjnej nr 339/4 obręb 0012 Rzędów, gmina Tuczępy powiat buski”, dokonano zmiany terminu wyznaczonego do składania ofert, do dnia 16-09-2022r., do godz.15.00.

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1412400,c60692927c8e421d1a71c40cfe94779d.html

Uwaga: od Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne  Siarki "Siarkopol" S.A. Grzybów, 28-200 Staszów informuje, że w dniu 12.09.2022r., w upublicznionym na Platformie Zakupowej ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY, w postępowaniu przetargowym na realizację zamówienia pn.: Opracowanie projektu placu przeładunkowego na terenie bazy przeładunkowej położonej na działce ewidencyjnej nr 339/4 w miejscowości Rzędów gmina Tuczępy obręb 0012 powiat buski”, wprowadzono Modyfikację Nr 1 w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu  zamówienia, zmiany terminu wnoszenia zastrzeżeń do projektu umowy oraz zmiany terminu do składania ofert.

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1427789,b0f5ee4f977b79fd1385507489911648.html

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne  Siarki "Siarkopol" S.A. Grzybów, 28-200 Staszów informuje, że w dniu 14.09.2022r., w upublicznionym na Platformie Zakupowej ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY wraz z późniejszymi jego zmianami, w postępowaniu przetargowym na realizację zamówienia pn.: Opracowanie projektu placu przeładunkowego na terenie bazy przeładunkowej położonej na działce ewidencyjnej nr 339/4 w miejscowości Rzędów gmina Tuczępy obręb 0012 powiat buski”, wprowadzono kolejną zmianę terminu wyznaczonego na składanie ofert, do dnia 23.09.2022r., do godz.15.00.

Link do postępowania poniżej:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1427789,b0f5ee4f977b79fd1385507489911648.html

Uwaga!

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne  Siarki "Siarkopol" S.A. Grzybów, 28-200 Staszów informuje, że w dniu 22.09.2022r., w upublicznionym na Platformie Zakupowej ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY, w postępowaniu przetargowym na realizację zamówienia pn.: Opracowanie projektu placu przeładunkowego na terenie bazy przeładunkowej położonej na działce ewidencyjnej nr 339/4 w miejscowości Rzędów gmina Tuczępy obręb 0012 powiat buski”, wprowadzono modyfikację  do Zapytania: Z126/230866/aktualizacja1 poprzez wprowadzenie nowych załączników - SIWZ i projektu umowy.

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1434658,6f04cea09d1ee63b2deb032e93b215a8.html

UWAGA!

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne  Siarki "Siarkopol" S.A. Grzybów, 28-200 Staszów informuje, że w dniu 06.10.2022r., w upublicznionym na Platformie Zakupowej ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY wraz z późniejszymi jego zmianami, w postępowaniu przetargowym na realizację zamówienia pn.: Opracowanie projektu placu przeładunkowego na terenie bazy przeładunkowej położonej na działce ewidencyjnej nr 339/4 w miejscowości Rzędów gmina Tuczępy obręb 0012 powiat buski”, wprowadzono kolejną zmianę terminu wyznaczonego na składanie ofert, do dnia 12.10.2022r., do godz.15.00.

Link do postępowania poniżej:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1442858,18e09f57175eee01f829d738aaee63fc.html

Wyszukiwarka