Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2018-11-21
Zamknięcie
2018-12-05
Grupa Azoty Siarkopol
„Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno – kosztorysowej obejmującej projekt rurociągów wody, na terenie Zakładu Chemicznego w Dobrowie”.
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.Termin składania ofert upływa 05.12.2018 o godz. 15.00.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, 28 – 200 Staszów, informuje, że zamierza zawrzeć umowę na realizację zamówienia pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno – kosztorysowej obejmującej projekt rurociągów wody, na terenie Zakładu Chemicznego w Dobrowie”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regułami Platformy Zakupowej Grupy Azoty pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,509173,cfdbcecd92998df865d912a32733d894.html

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu!

Wyszukiwarka