Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2015-05-25
Zamknięcie
----------
Grupa Azoty Siarkopol
Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyboru wykonawców na świadczenie usług
Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawców

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki

„Siarkopol” S.A. w Grzybowie,

28 – 200 Staszów, informuje, że zamierza zawrzeć umowę na kompleksową usługę

serwisową urządzeń KAESER KOMPRESSOREN.

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu

kwalifikacyjnym prosimy o wysłanie wniosków wg. załączonego wzoru i przesłanie

ich do dnia 29.05.2015 r., do godz. 12.00 na adres poczty elektronicznej: ##bpavdgopip.idedgdlhzp#at#vgjeppodin.rdb##  tel. kontaktowy:  882 129 065

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki

„Siarkopol” S. A. zastrzega, że zaprosi do składania ofert wybrane podmioty.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki

„Siarkopol” S. A. informuje, że może unieważnić postępowanie kwalifikacyjne bez

podania przyczyn.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu!

Wyszukiwarka