Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2015-05-26
Zamknięcie
----------
Grupa Azoty Siarkopol
Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyboru wykonawców na świadczenie usług
Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawców

Ogłoszenie

Grupa

Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie,

28 – 200 Staszów, informuje, że zamierza zawrzeć umowę na  wykonania zadania inwestycyjnego pn.

„Doprowadzenie energii elektrycznej średnionapięciowej 6kV

z Obszaru Dobrów w rejon Grzybowa wzdłuż linii kolejowej na odcinku:

Centrum  Usług Kolejowych – Dział Remontu

Cystern wraz z wykonaniem połączenia 

światłowodowego budynków: Centrum Usług Kolejowych w Rzędowie z

budynkiem Remontu Cystern i Budynkiem Zarządu GA Siarkopol w Grzybowie.”

Podmioty

zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym prosimy

o wysłanie wniosków

wg. załączonego wzoru i przesłanie ich do dnia 02.06.2015 r., do godz. 12.00 na

adres poczty elektronicznej: ##bpavdgopip.idedgdlhzp#at#vgjeppodin.rdb##

 tel. kontaktowy:  882 129 065

Grupa Azoty Kopalnie

i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S. A. zastrzega, że zaprosi do składania

ofert wybrane podmioty.

Grupa Azoty Kopalnie

i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S. A. informuje, że może unieważnić

postępowanie kwalifikacyjne bez podania przyczyn.

Zapraszamy do udziału

w postępowaniu!

Wyszukiwarka