Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2015-04-10
Zamknięcie
----------
Grupa Azoty Siarkopol
Ogłoszenie o sprzedaży złomu

Grupa  Azoty  Kopalnie  i  Zakłady  Chemiczne  Siarki  „Siarkopol”  S.A.  w  Grzybowie  28-200  Staszów,  posiadają  do  sprzedaży  złom  w  następujących  asortymentach:

1.  Złom stalowy niesegregowany w tym rury otworowe 

fi  5”  (~ 6 000 mb)  i  31/4” (~ 3 400 mb)  grubościenne 

w  kg,

2.  Złom ze stali nierdzewnej (rury procesowe fi 6” zawartośo 7 %, Cr do 27 %) w kg,

3.  Złom mieszany z silników elektrycznych w kg,

4.  Złom aluminiowy w kg,

Ponadto  posiadamy 

do  sprzedaży  rury 

fi  31/4”  z 

korkiem  siarkowym  (~ 3 000 mb)  przy 

czym  1 mb  czystej 

rury  waży  ~ 12,00 

kg.

Zainteresowanych  kupnem ww. złomu prosimy o składanie  pisemnych 

ofert  w  zamkniętych 

kopertach  w  terminie 

do  30.04.2015 r.  z 

dopiskiem  na  kopercie 

„Przetarg  na  złom”. W  ofercie  należy 

podać  cenę  w 

odniesieniu  do  1 kg 

złomu  na  poszczególne 

asortymenty,  adres  firmy, 

telefon  kontaktowy.  Oferty 

należy  składać  na 

adres  j.w. w 

sekretariacie  Spółki.  Komisyjne  otwarcie 

złożonych ofert nastąpi w terminie do 

06.05.2015 roku.

            W  przypadku stwierdzenia że kilku oferentów zaoferowało  tę  samą 

cenę,  przetarg  będzie 

kontynuowany w formie licytacji ustnej a o terminie licytacji 

zainteresowani  zostaną  powiadomieni 

telefonicznie.

            Informacji dotyczących sprzedaży złomu udziela w Centrum Infrastruktury Krzysztof  Gawron telefon 723 440 026 lub 15 864 9430.

Wyszukiwarka