Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2016-05-31
Zamknięcie
----------
Grupa Azoty Siarkopol
Ogłoszenie dotyczące wyłonienie wykonawcy: Wykonanie usług w branży mechanicznej i elektroenergetycznej

Ogłoszenie

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A w Grzybowie, 28-200 Staszów, informuje, że zamierza zawrzeć umowę na wykonanie zadania pn.: „ Wykonanie usług  w branży mechanicznej i elektroenergetycznej, na terenie Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, dla Zakładu Górniczego w Osieku”.

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym prosimy o wypełnienie wniosków wg załączonego wzoru i przesłanie ich do dnia 10.06.2016 roku do godziny 15.00 na adres poczty elektronicznej: ##bpgopccp.qpz#at#vgjeppodin.rdb##tel. kontaktowy: 15 864 94 42 , 882 128 024.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. zastrzega:• prawo swobodnego wyboru podmiotów do składania ofert• prawo unieważnienia postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.Podmiotom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko organizatorowi postępowania kwalifikacyjnego.Zapraszamy do udziału w postępowaniu!

Załącznik:

1. Wniosek o dopuszczenie do postępowania. 

    Ogłoszenie

Wyszukiwarka