Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2016-12-29
Zamknięcie
----------
Grupa Azoty Siarkopol
Ogłoszenie
Wykonanie usług w branży mechanicznej i energomechanicznej na terenie Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki " Siarkopol" S.A. w Grzybowie dla Zakładu Chemicznego w Dobrowie

Ogłoszenie

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A w Grzybowie, 28-200 Staszów, informuje, że zamierza zawrzeć umowę na wykonanie zadania pn.: „ Wykonanie usług  w branży mechanicznej i energomechanicznej na terenie Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, dla Zakładu Chemicznego w Dobrowie”.

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym prosimy o wypełnienie wniosków wg załączonego wzoru i przesłanie ich do dnia 10.01.2017 roku do godziny 15.00 na adres poczty elektronicznej: ##bpgopccp.qpz#at#vgjeppodin.rdb##tel. kontaktowy: 15 864 94 42 , 882 128 024.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. zastrzega:

prawo swobodnego wyboru podmiotów do składania ofert• prawo unieważnienia postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.

Podmiotom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko organizatorowi postępowania kwalifikacyjnego.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu!

Wyszukiwarka