Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2018-09-27
Zamknięcie
2018-10-11
Grupa Azoty Siarkopol
„Modernizacja izolacji trójdrożnego rurociągu Pola Górniczego Kopalni Siarki „Osiek” dla sterowni S1 na długości 2,8 km”.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, 28 – 200 Staszów, informuje, że zamierza zawrzeć umowę na realizację zamówienia pn.: „Modernizacja izolacji trójdrożnego rurociągu Pola Górniczego Kopalni Siarki „Osiek” dla sterowni S1 na długości 2,8 km”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regułami Platformy Zakupowej Grupy Azoty pod adresem:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,489946,ea0ab5394f20e4b2b5ba6940ab82c38f.html

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu!

Wyszukiwarka