Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2020-07-24
Zamknięcie
2020-08-06
Grupa Azoty Siarkopol
Instalacja odzysku ciepła ze sprężarek w Zakładzie Chemicznym - Etap II - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji doprowadzającej ciepło ze sprężarek do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach kompresorowni i sterowni

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne  Siarki "Siarkopol" S.A. Grzybów, 28-200 Staszów informuje, że w dniu 23.07.2020r. upubliczniła na Platformie Zakupowej ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu przetargowym na realizację zamówienia pn.: „Instalacja odzysku ciepła ze sprężarek w Zakładzie Chemicznym - Etap II - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji doprowadzającej ciepło ze sprężarek do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach kompresorowni i sterowni”.

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia Oferty: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1040616,90f4be423316de94aca2246d4ad2dde1.html


Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia i złożenia Oferty. Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Pytania i odpowiedzi przesłane do przedmiotowego postępowania:

Pyt. 1. Czy odzysk ciepła ma być niezależną instalacją, czy w okresie niskich temperatur powietrza zewnętrznego ma współpracować z istniejącą kotłownią (jako wstępny podgrzew wody obiegowej)? Czy w okresie niskich temperatur powietrza zewnętrznego odzysk ma być wyłączany, a kotłownia będzie pracować niezależnie?
Odp. Projekt ma uwzględniać możliwość pracy instalacji odzysku ciepła jako instalacja niezależna z możliwością współpracy z istniejącą kotłownią kontenerową (przełączanie zaworami ręcznymi, ew. wymiennik). Zakładamy ciągłą pracę w okresie niskich temperatur, kotłownia kontenerowa w przypadku podgrzania wody w obiegu przez instalację odzysku ciepła nie będzie uruchamiać swoich kotłów gazowych.

Pyt. 2. Prosimy o potwierdzenie, że życzeniem Inwestora jest przewidzenie instalacji odzysku ciepła bez bufora ciepła (wymóg punktu 5.3 Audytu efektywności energetycznej).
Odp. Potwierdzamy zaprojektowanie instalacji bez bufora ciepła.

Pyt. 3. Czy przewody biegnące wzdłuż budynku Laboratorium mają być prowadzone po elewacji budynku?
Odp. Budynku laboratorium nie uwzględniamy w projekcie.

Pyt.4. Czy odcinek trasy rurociągów grzewczych na odgałęzieniu do budynku Sterowni, na odcinku od istniejącej estakady do przedmiotowego budynku należy przewidzieć przewodami układanymi w ziemi czy na nowoprojektowanej trasie słupów?
Odp. Do budynku sterowni rurociągi grzewcze mają być położone na istniejącej wąskiej estakadzie.

Pyt. 5. Czy należy przewidzieć akcję ofertową na przewidywane urządzenia (np. pompy, sprzęgło hydrauliczne, zawory), czy wybór producentów tych urządzeń leżeć będzie po stronie projektanta. Jeżeli przewiduje się akcję ofertową to po czyjej stronie będzie jej przeprowadzenie (Zleceniodawcy czy Projektanta)?
Odp. Sugerujemy wybór urządzeń przez projektanta uwzględniając ich dostępność na rynku.

Pyt. 6. Czy w miejscu połączenia projektowanej trasy rurociągów grzewczych z istniejącą trasą przewodów z kotłowni ( po południowo-zachodniej stronie ob. Stokaż II) należy przewidzieć zawory do przełączania źródła ciepła dostarczającego wodę grzewczą do poszczególnych budynków oraz podest obsługowy?
Odp. Tak, zawory należy przewidzieć wraz z podestem.

Pyt. 7. Prosimy o potwierdzenie informacji, że część przewodów ułożonych na istniejących estakadach zostanie zdemontowane, i w związku z tym projektowane przewody wody grzewczej nie będą stanowiły dodatkowego obciążenia estakad.
Odp. Potwierdzamy, że przy prowadzeniu prac rozbiórkowych starej instalacji z estakad zostanie zdjęta część rurociągów.

Wyszukiwarka