Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Data modyfikacji: 2020-10-27 - Zmiana linku do platformy zakupowej
Otwarcie
2020-10-09
Zamknięcie
2020-11-04
Grupa Azoty Siarkopol
Budowa rurociągu przedmagistralnego od istniejącej sterowni A-20 do planowanych dwóch sterowni za Jeziorem Osieckim, obejmująca przejście przez groblę na Jeziorze Osieckim na terenie Zakładu Górniczego Kopalni Siarki „Osiek

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, 28 – 200 Staszów, informuje, że zamierza zawrzeć umowę na realizację zamówienia pn.: „Budowa rurociągu przedmagistralnego od istniejącej sterowni A-20 do planowanych dwóch sterowni za Jeziorem Osieckim, obejmująca przejście przez groblę na Jeziorze Osieckim na terenie Zakładu Górniczego Kopalni Siarki „Osiek”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regułami Platformy Zakupowej Grupy Azoty pod adresem:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1078765,e80a5cb2bf330595b8dd514f1d4ee725.html

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

Zapraszamy do udziału w postępowania!

Wyszukiwarka