Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Oferty pracy
Grupa Azoty Siarkopol poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko
Dyżurny ruchu

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować między innymi następujące zadania: 

 • organizowanie i prowadzenie ruchu w obrębie swojego okręgu nastawczego,
 • czuwanie nad bezpiecznym i sprawnym wykonywaniem prac manewrowych,
 • utrzymywanie ścisłej współpracy z użytkownikami obsługiwanych punktów ładunkowych,
 • prowadzenie dokumentacji w celu ewidencjonowania pracy eksploatacyjnej posterunku ruchu,
 • obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej,
 • nadzorowanie pracy związanej z formowaniem, sprawdzaniem i wyprawianiem pociągów,
 • koordynowanie pracy innych służb kolejowych w rejonie bocznicy,
 • posługiwanie się przepisami i instrukcjami dotyczącymi prowadzenia ruchu pociągów, pracy manewrowej,
 • zapewnianie bezpiecznych warunków pracy podległym zespołom pracowniczym,
 • współdziałanie z sąsiednimi posterunkami w rejonie stacji i dyspozyturą rejonową w zakresie organizacji przewozów,
 • nadzorowanie pracowników wykonujących prace w podległym okręgu nastawczym celem bezpiecznego ich prowadzenia.

Poszukujemy osoby:

 • z wykształceniem minimum zawodowym,
 • z doświadczeniem w pracy na ww. stanowisku,
 • posiadającej świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dyżurny ruchu,
 • wykazującą się bardzo dobrym stanem zdrowia wymaganym do wykonywania czynności na danym stanowisku (1 kat. wzroku, 1 kat. słuchu)  i aktualnymi badaniami okresowymi,
  z umiejętnością pracy w zespole,
 • operatywnej, zaangażowanej i sumiennej w wykonywaniu czynności,  
 • dodatkowym atutem będą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku rewident taboru i inne.

Oferujemy:

 • pracę w stale rozwijającej się firmie,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • benefity pozapłacowe (min. szkolenia, ubezpieczenie grupowe, program Multisport, bogaty pakiet socjalny).
Wyszukiwarka