Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wody i ścieki

Przedmiot badańNorma badawczaZasada metody
pHPN-EN ISO 10523Metoda potencjometryczna.
Przewodność elektryczna właściwaPN-EN 27888 Metoda potencjometryczna.
Zasadowość Zp PN-EN ISO 9963-1 Metoda miareczkowa.
Zasadowość Zm PN- EN ISO 9963-Metoda miareczkowa.
Twardość ogólna. Sumaryczna zawartość wapnia i magnezuPN-ISO 6059Metoda miareczkowa z EDTA.
Twardość ogólna w zakresie 0,357mval/l i poniżejPN-72/C-04554/03Metoda miareczkowa wobec czernierichromowej jako wskaźnika.
Twardość wapniowa. Oznaczanie zawartości wapniPN-ISO6058Metoda miareczkowa z EDTA.
Twardość magnezowa. Oznaczanie zawartości magnezuPN-ISO 6059Metoda miareczkowa z EDTA.
Zawartość siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych (w ilości powyżej 2mg/l) PA/Ch/6/LJ/ZGMetoda jodometryczna. Utrwalenie próbki octanem kadmu.
Zawartość niezdysocjowanego siarkowodoruPN-74/C-04566/04Metoda obliczeniowa na podstawie zawartości siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych oraz pH próbki.
Zawartość siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych ( w ilościach powyżej 0,04 mg/l)PN-82/C-04566.03Miareczkowanie siarczków roztworem soli kwasu o-hydroksyrtęciobenzoesowego wobec ditizonu jako wskaźnika.
Zawartość chlorkówPN-ISO 9297 Metoda miareczkowa azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika.
Zawartość siarczanówPN-ISO 9280 Metoda grawimetryczna z chlorkiem baru.
Zawartość żelazaPN-ISO 6332Metoda spektrometryczna z 1,10 -fenantroliną.
Zawartość zawiesinyPN-EN 872Metoda z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego.
Zawartość suchej pozostałości PN-78/C-04541Metoda wagowa.
Zawartość substancji rozpuszczonychPN-78/C-04541 Metoda wagowa.
Tlen rozpuszczonyPN-EN ISO 5814Metoda z czujnikiem elektrochemicznym.
Tlen rozpuszczonyPA/W/3/LJ/ZG Metoda jodometryczna.
Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5PN-EN1899Stężenie tlenu rozpuszczonego zużytego w określonych warunkach w procesie biochemicznego utleniania substancji w wodzie w okresie n=5 dni.
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen ChZT-CrISO 6060Test Hach.
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen ChZT-CrPN-ISO 6060 Metoda miareczkowa z chromianem potasu.
Oznaczanie indeksu nadmanganianowego. UtlenialnośćPN-EN ISO 846Metoda miareczkowa  z nadmanganianem potasu.
Azot całkowityEN ISO 11905-1 Test Hach.
Fosfor ogólnyISO 6878 Test Hach.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Wyszukiwarka