Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Siarka polimeryczna olejowana i nieolejowana

Przedmiot badań Norma badawcza Zasada metody
Zawartość siarki nierozpuszczalnej (w disiarczku węgla)SN/2/ChJ
(podstawa opracowania: ISO 8332:2018)
Metoda wagowa. Ekstrakcja siarki rozpuszczalnej przy pomocy disiarczku węgla.
Zawartość siarki nierozpuszczalnej
(w toluenie)
SN/2/ChJ
(podstawa opracowania: ISO 8332:2018)
Metoda wagowa. Ekstrakcja siarki rozpuszczalnej przy pomocy toluenu.
Oznaczanie zawartości kwasów w siarce w przeliczeniu na kwas siarkowySN/3/ChJ
(podstawa opracowania PN-81/C-84084)
Metoda miareczkowa. Ekstrakcja kwasów wodą.
Zawartość popiołu (straty w prażeniu)SN/4/ChJ
(podstawa opracowania:
ISO 8332:2018, N-81/C-4084)
Metoda wagowa. Prażenie w żądanej temperaturze.
Pozostałość na sicie o wybranym rozmiarzeSN/5/ChJ
(podstawa opracowania:
ASTM D4572,
ISO 8332:2018, PN-90/C-84086)
Metoda wagowa. Przesianie na mokro z użyciem wodnego roztworu detergentu. Dostępne sita: 0,045, 0,063, 0,090, 0,125, 0,150, 0,180 mm (bok oczka kwadratowego).
Stabilność termiczna (w siarce nieolejowanej)SN/6/ChJ
(podstawa opracowania:
ISO 8332:2018)
Metoda wagowa. Oznaczenie zawartości siarki nierozpuszczalnej po ekstrakcji disiarczkiem węgla po ogrzewaniu próbki w temperaturze 105 st. C w czasie 15 minut.
Stabilność termiczna (w siarce olejowanej)SN/6/ChJ
(podstawa opracowania: ISO 8332:2018)
Metoda wagowa. Oznaczenie zawartości siarki nierozpuszczalnej po ekstrakcji disiarczkiem węgla po ogrzewaniu próbki w temperaturze 105 st.C w czasie 15 minut (z wykorzystaniem oznaczenia zawartości oleju metodą spektrofmetrii IR).
Zawartość oleju - metoda spektrofotometrii w podczerwieniSN/7/ChJ
(podstawa opracowania: PN-88/C-88006)
Metoda spekrofotometryczna IR. Ekstrakcja oleju disiarczkiem węgla i ilościowe oznaczenie oleju w uzyskanym roztworze metodą spektrometrii IR.
Zawartość części lotnychSN/9/ChJ (podstawa opracowania: PN-81/C-84084) Metoda wagowa. Oznaczenie ubytku masy po ogrzewaniu w żądanej temperaturze.
Siarka nierozpuszczalna w siarce całkowitejSN/2/ChJ
(podstawa opracowania: ISO 8332:2018),
SN/7/ChJ
(podstawa opracowania: PN-88/C-88006)
Oznaczenie z wykorzystaniem analizy zawartości siarki nierozpuszczlnej metodą wagową oraz oleju metodą spektrometryczną IR.
Siarka rozpuszczalna (obliczeniowo)SN/16/ChJ oraz: SN/2/ChJ (podstawa opracowania: ISO 8332:2018),
SN/7/ChJ
(podstawa opracowania: PN-88/C-88006),
SN/9/ChJ
(podstawa opracowania: PN-81/C-84084),
SN/3/ChJ
(podstawa opracowania PN-81/C-84084),
SN/4/ChJ
(podstawa opracowania: ISO 8332:2018, PN-81/C-84084)
Metoda obliczeniowa z wykorzystaniem oznaczeń zawartości siarki nierozpuszczalnej, oleju, części lotnych, kwasowości i popiołu.
Siarka rozpuszczalnaSN/24/ChJMetoda spektrofotometryczna UV. Ekstrakcja siarki rozpuszczalnej z próbki siarki nierozpuszczalnej i oznaczenie ilościowe siarki w ekstrakcie.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Wyszukiwarka