Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Siarka ciekła, siarka granulowana

Przedmiot badańNorma badawczaZasada metody
Zawartość siarki w siarce o zawartości powyżej 95%PN-81/C-84084 Metoda obliczeniowa na podstawie analizy zawartości popiołu, substancji organicznych i kwasowości.
Zawartość siarki w siarce  95 % i poniżej, rudzie siarkowej i kekuPN-81/C-84084Metoda miareczkowa, jodometryczna.
Zawartość popiołuPN-81/C-84084; ISO 3425:1975Metoda polega na wagowym oznaczaniu pozostałości po spaleniu i wyprażeniu badanej próbki w temeraturze  800 ±50oC  lub 850-900 oC.
Zawartość kwasów w przeliczeniu na kwas siarkowyPN-81/C-84084; ISO 3704:1976Metoda miareczkowa. Ekstrakcja kwasów wodą.
Zawartość substancji organicznych (bituminy) PN-81/C-84084Ekstrakcja chloroformem w aparacie Soxhleta.
Zawartość substancji organicznychPN-81/C-84084; ISO 3425:1975Metoda dwukrotnego prażenia w temperaturze 2500C i 850 oC.
Zawartość wilgoci, części lotnychPN-81/C-84084 : ISO 3426:1975Metoda wagowa. Oznaczenie ubytku masy próbki suszonej w żądanej temperaturze.
Stężenie siarkowodoru w siarcePA/S/1/LJ/ZGAbsorpcja siarkowodoru w roztworze wodorotlenku sodu . Metoda miareczkowa z ditizonem.
Zawartość chlorków w siarceISO 5793:1978Metoda fotometryczna z tiocyjanianem rtęci.
Rozpuszczalność siarki w dwusiarczku węgla
(lub toluenie)
PN-81/C-84084Metoda wagowa. Ekstrakcja siarki rozpuszczalnej dwusiarczkiem węgla (lub toluenem).
Kruchość/ścieralność granulatuPA/SG/2/LJ/ZGPomiar odporności granulatów na degradację pod wpływem uderzenia.
Uziarnienie granulatu PN-ISO 2591Metoda z zastosowaniem sit kontrolnych.
Gęstość nasypowa produktów ziarnistych i granulowanychPN-80/C-4532Metoda wagowa, obliczanie przestrzeni jaką zajmuje masa określonej substancji.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Wyszukiwarka