Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Cement

Przedmiot badańNorma badawczaZasada metody
Straty prażenia cementuPN 196-2 Metoda wagowa. Oznaczanie ubytku masy próbki w temperaturze 950±25oC.
Zawartość siarczanu w cemenciePN-196-2Oznaczanie grawimetryczne wytrąconego siarczanu wyrażone jako SO3.
Zawartość części nierozpuszczalnych w kwasie chlorowodorowym i węglanie soduPN 196-2Metoda wagowa . Próbkę poddaje się działaniu kwasu chlorowodorowego i gorącego węglanu sodu.
Zawartość chlorków w cemenciePN 196-2Metoda miareczkowa z rodankiem potasu.
Zawartość wilgoci, części lotnychPA/Ch/6/LJ/ZGMetoda wagowa. Oznaczenie ubytku masy próbki suszonej w temperaturze 105oC.
Oznaczanie czasów wiązania cementuPN-EN 196-3Obserwacja zagłębienia igły w zaczynie cementowym o konystencji normowej.
Oznaczanie stalości objętości cementuPN-EN 196-3Obserwacja stałości objętości cementu w pierścieniu Le Chateliera.
Ciężar właściwy cementu PA/Ch/6/LJ/ZGMetoda wagowa. Wyznaczanie stosunku masy sproszkowanej próbki do objętości cieczy wypartej przez masę próbki w kolbie Le Chateliera.
Gęstość nasypowa cementuPN-80/C-04532)Metoda wagowa, obliczanie przestrzeni jaką zajmuje masa określonej substancji.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Wyszukiwarka