Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Siarka płynna
Siarka płynna

Nazwa handlowa: siarka płynna
Nazwa: siarka (S)
Numer PKWiU: 24.13.56-00.12
Numer CN: 25030010

Grupa Azoty Siarkopol

Siarka płynna odpowiada wymaganiom określonym w normie PN-70/C-84083. Wydobycie odbywa się metodą podziemnego wytopu poprzez wtłoczenie do złoża siarkowego wody technologicznej o temperaturze 165° oraz wypompowania na powierzchnię przy pomocy sprężonego powietrza

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń

Wydobycie odbywa się metodą Frascha. Polegała ona na wytapianiu siarki ze złoża gorącą wodą o temperaturze 165° dostarczoną pod ciśnieniem do odwiertów służących również, do odprowadzenia płynnej siarki na powierzchnię przy pomocy sprężonego powietrza. W wyniku tego procesu otrzymujemy siarkę o bardzo wysokim stopniu czystości.

Surowiec ten jest wykorzystywany w przemyśle chemicznym do produkcji kwasu siarkowego, dwusiarczku węgla, środków ochrony roślin, nawozów fosforowych, wulkanizacji kauczuku.

Pakowanie i transportRozwiń
izolowane cysterny kolejowe typu 402R,418R, 431R, cysterny samochodowe. 
  • Numer UN (numer ONZ - ) UN 2448
  • Prawidłowa nazwa przewozowa UN - SIARKA, STOPIONA
  • Klasa zagrożenia w transporcie – 4.1/F3
  • Grupa pakowania - III
 
MagazynowanieRozwiń
Stopiona siarka przechowywana jest w szczelnie zamkniętych, ogrzewanych i właściwie oznakowanych zbiornikach przeznaczonych dla tego produktu.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
siarka granulowana, pastylkowana i płynna
Informacja techniczna
Siarkopol - Sekretariat
Informacja ogólna
Anna Borowik - Kaczmarek
Informacja handlowa
Wyszukiwarka