Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Siarka nierozpuszczalna
Siarka nierozpuszczalna

Nazwa handlowa:
POLSINEX 20
POLSINEX 20 HQ
POLSINEX 33
POLSINEX 33 HQ

Nazwa: siarka (S)
Numer PKWiU: 24.13.56-00.19
Numer CN: 25030090

Grupa Azoty Siarkopol

Technologia siarki nierozpuszczalnej jest własnością firmy. Proces produkcji siarki nierozpuszczalnej przebiega w następujących etapach:

 • parowanie ciekłej siarki i przegrzewanie jej par,
 • chłodzenie par siarki dwusiarczkiem węgla,
 • oddzielanie nierozpuszczalnej siarki z zawiesiny,
 • stabilizacja i suszenie,
 • olejowanie wg wymagań klienta,
 • ważenie i pakowanie produktu finalnego.

Przeznaczenie i stosowanieRozwiń
Siarka nierozpuszczalna odgrywa kluczową rolę w nowoczesnym przemyśle gumowym, w procesie wulkanizacji. Stosowana jest w produkcji wszelkiego rodzaju opon, taśm przenośnikowych, mieszanek do bieżnikowania, klejów gumowych samowulkanizacyjnych.
 
Pakowanie i transportRozwiń

POLSINEX 20, POLSINEX 20 HQ, POLSINEX 33, POLSINEX 33 HQ

 • Worki polietylenowe po 20 kg (±0,4 kg) produktu netto, ułożone na palecie,
 • Wymiary palety: 1000 mm x 1200 mm,
 • Waga palety (jednostka wysyłkowa), 1 000 kg (±20 kg) netto,
 • Big-bag na palecie (1000 mm x 1200 mm), po 750 kg (±20 kg) netto.

Transport drogowy i kolejowy:

Nie podlega przepisom ADR i RID (certyfikat klasyfikacyjny Nr 053/IPO-BC/2006).

Transport morski i śródlądowy:

Nie podlega przepisom IMDG (certyfikat klasyfikacyjny Nr 001/IMDG/IPO/2008).

 • Numer UN lub numer identyfikacyjny ID Nie dotyczy
 • Prawidłowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
 • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Nie dotyczy
 • Grupa pakowania Nie dotyczy
 • Zagrożenie dla środowiska Nie dotyczy
 • Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie dotyczy
 • Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy
MagazynowanieRozwiń

Magazynować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, unikając bezpośredniej ekspozycji zapakowanego produktu na działanie promieni słonecznych. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach lub w szczelnie zamkniętych, właściwie oznakowanych zbiornikach przeznaczonych dla tego produktu. Zaleca się magazynowanie produktu w temperaturze do 40°C.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Siarkopol - Sekretariat
Informacja ogólna
siarka nierozpuszczalna i mielona
Informacja techniczna
Anna Borowik - Kaczmarek
Informacja handlowa
Wyszukiwarka