Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Energia elektryczna

KomunikatyRozwiń

Sprzedawca zobowiązany

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.3.89.2023.Mto1 z dnia 23 października 2023 r. wyznaczono z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. przedsiębiorstwo energetyczne Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” Spółka Akcyjna  Sprzedawcą Zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” Spółka Akcyjna” oraz dodanie nowej decyzji Prezesa URE w tym zakresie.

Sprzedawca zobowiązany na obszarze OSD

Sprzedaż rezerwowa

Sprzedawca z urzędu

Na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. funkcję sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej pełni PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.

Sprzedawcy energii elektrycznej

Lista sprzedawców energii elektrycznej mogących świadczyć usługę sprzedaży na terenie OSD

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4711-28(15)/2013/2014/18872/ZJ z dnia 5 sierpnia 2014 r., od dnia 1 stycznia 2015 r. Spółka Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego majątku dystrybucyjnego.”

 

Obowiązki informacyjne dotyczące działalności OSDRozwiń

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV na terenie działania OSDn Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie. Stan na 03.01.2024 r. 

Informacja dotycząca potencjalnej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV na obszarze OSDn Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne art. 7 ust. 8l) – Stan na dzień 03.01.2024 r.

Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w:

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dotyczącej sieci elektroenergetycznej dla której Spółka Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. pełni funkcję OSDn:

Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (zgodnie z art. 7 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.)

Magazyny energii elektrycznej

Kodeks sieci dotyczący przyłączenia i odbioru jednostek wytwórczychRozwiń
KontaktRozwiń
Reklamacje w formie pisemnej prosimy przesyłać na adres:
 
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
Grzybów 34, 28-200 Staszów
Z dopiskiem: „Reklamacja – energia elektryczna”
 
lub w formie elektronicznej na adres:
 
 
Telefony kontaktowe osób odpowiedzialnych za rozliczenia usług dystrybucyjnych i sprzedaży energii elektrycznej:

Anna Golonka
tel.: +48 158649126
E-mail: ##pccp.vdadczp#at#vgjeppodin.rdb##

Tomasz Wójtowicz
tel.: +48 158649167
E-mail: ##idbpho.ldyidlxro#at#vgjeppodin.rdb##

Pozostałe sprawy (nie dotyczy reklamacji):
Stanisław Mołas
tel. +48 15 864 91 68
##hipcxhapl.bdaph#at#vgjeppodin.rdb##
 
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
Grzybów 34, 28-200 Staszów

Awarie – zgłoszenia techniczne
Utrzymanie Ruchu Elektrycznego - Obszar Dobrów oraz Grzybów: 726 870 030
Utrzymanie Ruchu Elektrycznego - Obszar Osiek: 15 867 0275 lub 15 867 0278
Wyszukiwarka