Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Fundusze europejskie

Informujemy, że w dniu 05.12.2017 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu
„Opracowanie technologii produkcji poli(siarczek fenylenu)- polimeru o unikatowych właściwościach mechanicznych i wysokiej odporności” w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wyszukiwarka