Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
07.02.2023
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.

Podczas posiedzenia w dniu 6 lutego 2023 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu Spółki, Prezesa Zarządu Pana Łukasza Komenderę ze skutkiem na koniec dnia 6 lutego 2023 roku. 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki delegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Sitka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, do dnia powołania nowego Prezesa Zarządu Spółki wyłonionego w postępowaniu kwalifikacyjnym, jednakże nie dłużej niż na trzy miesiące. 

Wyszukiwarka